វិធីសាស្ត្រពីរប្រភេទធំៗក្នុងការងារបូកស៊ីម៉ងត៍

ជញ្ជាំងគឺចាផ្ទៃភាគច្រើនដើរ ទួននាទីជាផ្ទៃបិតបាំង ឬលំអរអគារ។ ហើយជាមួយគ្នានេះផងដែរសំរាប់ ជញ្ជាំងសាងសាង់តែ មិនទាន់មានផ្ទៃស្អាត រលោងគ្រប់គ្រាន់ តំរូវអោយយើត្រូវធ្វើការ ងារបូកជាំមុន និងធ្វើការលាបពណ៌ជញ្ជាំង។

* វិធីសាស្ត្រនៃការបូកជញ្ជាំងមានពីរប្រភេទ៖

១.ដំណាក់កាលមុនពេលបូក

Inside of VideoStudio of Social Communication &Journalism Section

-ទី១.បូកតែម្តងរួចហើយកៀរ និងវីសំរេច(សំរាប់ការងារបូក ដែល មានកំរាល តិចជាង ២.៥ សង់ទីម៉ែត្រ)។ ទី២.បូករួចកៀរទុកចោល ហើយទើបបមកសំអាត ផ្ទៃតាមក្រោយ( សំរាប់ការបូកដែល មានកំរាលលើស ពី២.៥ សង់ទីម៉ែត្រ )។ របៀបនៃការបូកប្រភេទទីមួយ យើងបែង ចែក ការបូកជា បីដំណាក់កាល។

១.ដំណាក់កាលមុនពេលបូក

_ ធ្វើការចាប់គែម ( ដាក់កំរាលធៀប ) ដើម្បីធ្វើការបូកអោយមានផ្ទៃរាបស្មើ។

_ ធ្វើការរៀបចំសំអាតផ្ទៃ បូកអោយស្អាតដោយជះទឹក សំអាតលើផ្ទៃជញ្ជាំង  គោលបំណងកុំអោយមានធូលី ឬ សារធាតុផ្សេងៗ ដែលអាចជះឥទ្ធិ ពលអាក្រក់ដល់ការងារបូក។ មូលហេតុសំខាន់មួយទៀត គឺបង្ការការបឺតជាតិទឹក របស់ឥតពីបាយអបូក ហើយបណ្តាលអោយ បាយអរស្ងួតលឿនពេក និងធ្វើអោយពិបាកធ្វើការ និងជាមូលហេតុធ្វើអោយមាន ការប្រេះស្រាំទៀត ផង។

_ដាប់ឬសំអាតផ្ទៃជញ្ជាំងអោយបានស្មើ។

_ សំអាតផ្ទៃខាងក្រោមរបស់ ជញ្ជាំងដើម្បីងាយស្រួលក្នូង ការប្រមូលយកប្រីប្រាស់ សាជាថ្មីម្តងទៀត។

_ធ្វើការរៀបចន្ទារ ឬ សំភារៈនិងឧបករណ៍ផ្សេងៗ ដែលត្រូវការនៅពេលបូក អោយរួចរាល់ជាមុន ជៀសវាងក្នុងការ លាយបាយអរួចរាល់ហើយ តែបែជាខ្វះសំភារៈ ឬឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ទៅវិញ ។

២.ដំណាក់កាលកំពុងបូក

_ លាយបាយអអោយត្រូវតាមបទដ្ឋាន ដែលបានកំនត់ជាមួយស៊ីម៉ង់ត៍ បូក១បាយប្រើខ្សាច់៧ធុង ស្តេត្រូ។(បរិមាណទឹក២-២.៥ធុងស្តេត្រូ ឬ អាស្រ័យតាមការងារ ជាក់ស្តែងរបស់ជាងបូក។

ចាប់ផ្តើមបៀកកំបោរលើជញ្ជាំង អោយស្មើនិងកំរាលធៀប ដែលបានកំនត់ទុកជាមុន ។

_ ទុកមួយស្របក់រហូត សាច់បាយអស្ងួតសមរម្យ (ពេលកៀរមិនធ្លាក់បាយអ) ចាប់ផ្តើមកៀរនិងក្តាកៀរវែង ដើម្បីអោយស្មើសាច់ ឬបំពេញបាយអបន្ថែម កន្លែងដែលមិនទាន់មានផ្ទៃស្មើ ។

_ បន្ទាប់ពីកៀបាយអ អោយមានផ្ទៃរាបស្មើហើយ នោះចាប់ផ្តើមធ្វើការវីផ្ទៃបូក ដោយប្រើក្តារវី ជាមួយនិងអេប៉ុងេហូត ដល់ផ្ទៃជញ្ជាំងរាបស្មើរលោង ចុងក្រោយប្រើអំបោសផ្កាស្មៅ បោសសំអាតគ្រាប់ ខ្សាច់ដែលលេចចាញ ពីជញ្ជាំងអោយស្អាត ។

៣.ដំណាក់កាលចុងក្រោយពាលបូក

_ បន្ទាប់ពីផ្ទៃបូកដែលរាបស្មើ ហើយក្រោយពីទុកអោយស្ងួត រយៈពេល ២៤ម៉ោង ត្រូវចាប់ផ្តើមស្រោចថែទាំទឹក ថែទាំលើផ្ទៃជញ្ជាំង អោយបានយ៉ាងតិច៣ថ្ងៃ ។ ព្រោះនេះជាដំណាក់កាល ដែលស៊ីម៉ងត៍កំពុងធ្វើប្រតិកម្ម ហើយសាច់បាយអនិងឡើងក្តៅ គូបផ្សំនិងអាកាសធាតុមានការ ប្រែប្រួលក្តៅត្រជាក់ទៀតផង  ហើយបើយើងមិនធ្វើការស្រោចទឹកថែទាំនោះទេនោះ ស្នាមប្រេះនិងលិចឡើងមិនខាន។

ចំណាំ៖ មិនត្រូវអោយមានទង្វើផ្សេងៗ ទៅលើផ្ទៃជញ្ជាំងកំពុងបូក ឬ ទើបទែបូកហើយនោះទេ (ការខួង ការដាប់ ឬ ការបង្កប់ខ្សែភ្លើង ក្នុងជញ្ជាំង ដែលមិនបានចងភ្ជាប់ត្រឹមត្រូវ……..ជាដើម ។)

_ ការប្រើសំភារៈ ទឹកខ្សាច់ ស៊ីម៉ងត៍ដែលមិនមានតុល្យភាពល្អ ។ (ជាពិសេសត្រូវប្រើស៊ីម៉ងត៍បូក ដែលមានរូបមន្តផ្សំបានល្អ ជាពិសេសសំរាប់បូក ។)

_ ត្រូវលាយបាយអអោយបានត្រឹមត្រូវ តាមបទដ្ឋានដែលបានកំណត់ ។

_ត្រូវលាយបាយអនៅក្នុងធុង ឬ ទីតាំងដែលស្អាត គ្មានការជ្រាបទឹកទៅក្នុងដី ។

_ធ្វើការងារគោរពតាមបច្ចេកទេស សំណង់អោយបានត្រឹមត្រូវ ។ បន្ទាប់ពីការអនុវតន៍តាម ក្បួនខ្នាត ខាងលើនេះហើយ ។

_រូមន្តនៃការលាយអាស្រ័យទោលើការងារជាក់ស្តែង ឬ តាមការណែនាំរបស់វិស្វករសំណង់។

ជាមួយនិងរូបមន្តពិសេសនេះ លោកអ្នកនិងទទួលបាននូវជំនឿ ទុកចិត្តបានថាលោកអ្នកនិង ទទួលបានជញ្ជាំងបូកដែលរលោង ស្អាត រឹងមាំ និងគ្មានស្នាមប្រេះ រហូតដល់ ១០០% ។
On March 30_12

on 30_March_12

Inside of Video Studio

inside of the girl hostel on 23 April 2012

 

Advertisements

About phangborey

I am a student in Don Bosco Vocational Center Kep,i study social communication and journalism. I live in kepcity, i'm from kampot province.
This entry was posted in កម្ពុជា, កំពត, ចំណេះដឹង, ពត័មាន, cambodia, kmer news. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s