បិរស្ថានដើម្បីទេសចរណ៍ ទេសចរណ៍ដើម្បីបិរស្ថាន

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១៥​ខែ១១ឆ្នាំ២០១២នេះ​នៅទល់មុខនម្ទីក្រសួងពត៌មាន​ខេត្តកែបមានបើកកម្មវិធីសន្ទនាអភិវឌ្ឃន៍មូលដ្ខាន​​ ដែលស្តីអំពីប្រធានបទ មួយមានចំណងជើងថា “បរិស្ថានដើម្បីទេសចរណ៍ ទេសចរណ៍ដើម្បី បរិស្ថាន “។ ក្នុងនោះមានការចូលរួមពីសំណាក ឯកឧត្តម អភិបាលខេត្ត កំពត លោក ស៊ុយ ធា ប្រថានមន្ទីរបរិស្ថាន​ លោក​ សយ​ស៊ីនុប ប្រធានមន្ទិទេចរណ៍  លោក នាក់ សុវណ្ណរិ អភីបាលក្រុង​កំពត កញ្ញា យ៉យ​នីតា អនុប្រធានសហភាពសហព័ន្ធ យុវជនកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ។

Advertisements

About phangborey

I am a student in Don Bosco Vocational Center Kep,i study social communication and journalism. I live in kepcity, i'm from kampot province.
This entry was posted in កម្ពុជា. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s