ការកម្សាន្ត នៅក្នុងសួនសត្វ ដ៏ព្រឺឆ្អឹងខ្នង និងសែន គ្រោះថ្នាក់

យើងធ្លាប់តែឃើញ ការកម្សាន្តអារម្មណ៍ ដោយទៅទស្សនាសួនសត្វ ដែលសត្វទំាងអស់នោះ គឺជាប់ក្នុងទ្រុង ជាពិសេសសត្វខ្លា តែម្តងដែលជាសត្វសាហាវ គេតែងតែ ប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាំង ព្រោះអ្នកទស្សនា អាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ ប្រសិនបើវារួចពីទ្រុង។ តែសម្រាប់សួនសត្វ ដែលប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នា បានទស្សនាក្នុងរូបនេះវិញ បែរជាដាក់មនុស្សនៅក្នុង ទ្រុង ហើយមានសត្វខ្លា មកចោមរោម ដែលមើលទៅគួរ ឲ្យខ្លាច និងព្រឺឆ្អឹងខ្នង។

Looking Today មិនអាចបញ្ជាក់ឲ្យ ច្បាស់ពីប្រទេស ដែលមានសួនសត្វ បែបនេះទេ ដោយរូបភាពនេះត្រូវ បានគេបង្ហោះតៗ ក្នុងFacebook៕

Photo by Looking Today

Advertisements

About phangborey

I am a student in Don Bosco Vocational Center Kep,i study social communication and journalism. I live in kepcity, i'm from kampot province.
This entry was posted in facebook. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s