គ្រោះថ្នាក់សារាចរ​ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ នៅវៀតណាម​ (video )

ថ្មីៗនេះមានគ្រោះថ្នាក់សារាចរដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ មួយបានកើតឡើងនៅប្រទេសវៀតណាម ដែលគេបានបង្ហោះវីដេអូតាម facebook ។ ដែលមើលទៅគួរអោយ ចាប់អារម្មណ៍ដោយមាន ម៉ូតូជាច្រើនដែលរងគ្រោះក្នុងនោះ មានអ្នករបួសជាច្រើន ក៏ប៉ុន្តែខ្សែរវីដេអូនេះពុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់ ពីមូលហេតុដែលនាំអោយ កើតមានគ្រោះថ្នាក់នេះកើតលើងនោះឡើយ។

Advertisements

About phangborey

I am a student in Don Bosco Vocational Center Kep,i study social communication and journalism. I live in kepcity, i'm from kampot province.
This entry was posted in ពត៌មានអន្តរជាតិ, ពត័មាន, វៀតណាម, សង្គម, សន្តិសុខ, អ៊ីនធើណែត, facebook. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s