កុមារីអាយុ២៥ឆ្នាំ 25 Year Old Girl Full Movie


ថ្មីៗនេះផលិតកម្ម ផ្កាប្រាំ ភាពយន្តបានថតខ្សែរភាពយន្ត មួយរឿងដែលបង្ហាញពី នារីពេញវ័យអាយុ២៥ឆ្នាំដែលមាន អតចរិកដូចក្មេងដែលមានអាយុ៧ឆ្នាំ បន្ទាប់ពីមានគ្រោះថ្នាកើសរចររបស់ធ្ងន់ធ្ងរ ហើយបានបាត់បង់សតិអារម្មណ៍ ប្រៀបដូចជាមនុស្សលប់សតិ។ បើលោកអ្នកចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកចុចមើល ឬ ក៏ Down loade …………..

១.ឈុតឆាក និង ការបរិយាយពីតួរឯកដែលសំដែងក្នុងរឿងផ្ទាល់៖

២.នេះជាសាច់រឿងផ្ទាល់ សូមចុចខាងក្រោមដើម្បីមើល៖

Advertisements

About phangborey

I am a student in Don Bosco Vocational Center Kep,i study social communication and journalism. I live in kepcity, i'm from kampot province.
This entry was posted in កម្ពុជា, នារី, ភាពយន្ត, ភ្នំពេញ, អ៊ីនធើណែត. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s